Praktijk

Kuypers en Weerstra Psychotherapie

Kuypers en Weerstra Psychotherapie is een privé praktijk waar mensen met psychische klachten en problemen een afspraak kunnen maken voor diagnostiek en behandeling.

De praktijk is gevestigd sinds 1996 en toegankelijk voor cliënten vanaf 18 jaar.

 

Specialisatie

De praktijk richt zich vooral op mensen met angst- en stemmingsstoornissen, met onbegrepen lichamelijke klachten, met werk-gerelateerde psychische problemen zoals burn out, en ook op relationele problemen.

Aan de praktijk zijn verbonden:
  • Mw drs A.M. Weerstra, 
    psycholoog-psychotherapeut

  • Dhr drs B.R.M. Kuypers, 
    psycholoog-psychotherapeut

Profiel

Mw drs A.M. Weerstra, psycholoog-psychotherapeut

Psychotherapeut BIG
Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Kwaliteitsstatuut (PDF)Dhr drs B.R.M. Kuypers, psycholoog-psychotherapeut

Psychotherapeut BIG
Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Kwaliteitsstatuut (PDF)Lidmaatschappen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP)
supervisor en leertherapeut

Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG)

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

ma, di, wo en do
tussen 8.00 en 8.30
en tussen 12.30 en 13.00 uur.

077 3662287

Werkwijze

Generalistische basis GGZ: kortdurende psychologische hulpverlening

Generalistische basis ggz ofwel kortdurende psychologische hulpverlening wordt toegepast bij meer enkelvoudige psychische problematiek. Het aantal sessies blijft beperkt.
De behandelinterventies zijn vooral gericht op concrete resultaten en vaak gekoppeld aan huiswerkopdrachten.

Het doel van de hulpverlening is ervoor te zorgen dat de hulpvrager weer op eigen kracht verder kan en in de toekomst gelijksoortige kwesties zelfstandig kan oplossen.

 

Specialistische GGZ: psychotherapeutische hulp

Specialistische ggz ofwel psychotherapeutische hulp wordt toegepast bij meer complexe psychische problematiek. 

Behalve aan de concrete problemen en klachten van de hulpvrager, wordt bij psychotherapie vooral veel aandacht gegeven aan aspecten van zijn/haar persoonlijkheid, omdat deze vaak een belangrijke rol spelen in het ontstaan en in stand blijven van de problemen.  

Het doel van psychotherapie is om meer complexe en/of ernstige psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken.   

Het gaat niet primair om het oplossen van concrete problemen, maar veel meer om pijnlijke gevoelens onder ogen te zien en te verwerken, waardoor moeilijke situaties beter kunnen worden gehanteerd en de levenskwaliteit toeneemt.

Psychotherapeutische behandelvormen
  • cliëntgerichte psychotherapie
  • emotion focused therapie (EFT)
  • cognitieve gedragstherapie
  • systeemtherapie

Aanmelding

U kunt zich bij voorkeur telefonisch aanmelden bij de praktijk.
Wij zijn rechtstreeks bereikbaar op ma, di, wo en do
tussen 8.00 en 8.30 en tussen 12.30 en 13.00 uur.
077 3662287
Mochten wij uw boodschap niet kunnen aannemen,
spreek dan de voicemail in, wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Voor de eerste afspraak neemt u mee:

de verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts
een identiteitsdocument (paspoort, ID of rijbewijs)
uw ziektekostenverzekeringspasje

Telefonisch aanmelden

Aanmelden kan via het nummer:
077 3662287

Vergoedingen en tarieven

In onze praktijk leveren wij uitsluitend gecontracteerde zorg.

Met de volgende zorgverzekeraars –koepelorganisaties- zijn contracten gesloten:

VGZ
CZ
Zilveren Kruis
Multizorg
Menzis
DSW
Friesland

U kunt zelf nagaan onder welke koepelorganisatie uw zorgverzekering valt.

De kosten van onderzoek en behandeling van zowel generalistische basis GGZ
als specialistische GGZ vallen onder de Basisverzekering en worden door de zorgverzekeraars vergoed na inhouding van het eigen risico.

Het eigen risico, dat van toepassing is bij vrijwel alle medisch-specialistische kosten,
bedraagt in 2018 minimaal € 385,00.

 

Let op: een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minimaal 24 uur van tevoren) is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en wordt bij u persoonlijk in rekening gebracht. Tarief: € 75,00.

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

ma, di, wo en do
tussen 8.00 en 8.30
en tussen 12.30 en 13.00 uur.

 077 3662287

Klachten

Klachten en/of geschillen over de behandelaar of over de behandeling worden altijd direct met de betrokkene besproken.

Wanneer het niet lukt om de eventuele problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, verwijzen wij u naar onze beroepsvereninging NIP: www.psynip.nl

Klachten- en Geschillenregeling P3NL: www.p3nl.nl

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

ma, di, wo en do
tussen 8.00 en 8.30
en tussen 12.30 en 13.00 uur.

077 3662287

Berichten

Wachttijd

Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Er zijn meer patiënten dan dat wij kunnen behandelen.  De wachttijd wordt bepaald aan de hand van de gerealiseerde wachttijd in de laatste maanden.

Intake: 2 - 3 weken.

Behandeling: aansluitend.

Contact

Kuypers & Weerstra Psychotherapie

De Bisweide 34
5971 AZ Grubbenvorst

info@kwpsychotherapie.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
Ma, di, wo en do tussen 8.00 en 8.30 en tussen 12.30 en 13.00 uur.

077 3662287